Sunday, March 26, 2023

Tag: VỤ 2 NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN BỊ GIẾT: NGHI CAN LÀ BẠN TRAI CỦA NẠN NHÂN

VỤ 2 NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN BỊ GIẾT: NGHI CAN LÀ...

Manh Kim Đây là nguyên văn bài báo đăng trên tờ Công An Nhân Dân số đề ngày 16-1-2008 (đường link bài báo vẫn còn...