Tuesday, April 23, 2024

Tag: Volos

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG DÀI Chalkadi, Volos – GREECE, HY LẠP (Phần...

Giao Thanh Pham (Tập thứ 58b) Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, tui phải chổng đít lên làm homework rất kỹ lưỡng ít ra cũng phải...