Wednesday, November 29, 2023

Tag: VN tính làm đường sắt cao tốc là ‘hơi hoang tưởng’

GS Võ Đại Lược: VN tính làm đường sắt cao tốc...

VOA Tiếng Việt Hai bộ của Việt Nam đưa ra dự toán riêng rẽ về đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao...