Saturday, April 13, 2024

Tag: Việt Nam chi 5 tỷ USD để làm dịu đòn thuế quan từ Tổng thống Mỹ

Việt Nam chi 5 tỷ USD để làm dịu đòn thuế...

VNTB-An Viên lược dịch (VNTB) - Bloomberg, ngày 24/9 cho biết, Hà Nội đang có kế hoạch chi 5 tỷ USD nhằm làm dịu các...