Saturday, March 2, 2024

Tag: Vice President Joe Biden

Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden Viết Cho Người Mỹ Gốc...

VIỆT BÁO Viết bởi Vice President Joe Biden Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden Người Việt tị nạn đã can đảm vượt qua nguy hiểm, bất trắc,...