Friday, April 19, 2024

Tag: Vi Yên

TRỞ THÀNH MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG

Vi Yên cùng với Đinh Thảo. Bốn giờ sáng, tụi tôi đưa Đinh Thảo ra sân bay Bangkok. Ôm thật lâu lúc chia tay vì...