Thursday, April 18, 2024

Tag: Vì sao khoa học luôn có sơ hở?

Trái Đất Đang Ở Giới Hạn Cuối Cùng (Phần 2)

Nguyễn Lan Anh Vì sao khoa học luôn có sơ hở? Rất nhiều người hiện nay đã coi khoa học hiện đại như chân lý một...