Thursday, December 7, 2023

Tag: Vi Đức Hồi (Lạng Sơn)

Tường thuật lễ tang tiến sĩ khoa học, nhà dân chủ...

NGUYỄN XUÂN NGHĨA Sáng nay, ngày 2/8 ( mồng 2 Âm lịch) 2019, tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy-Hà Nội, bắt đầu từ 7h30...