Thursday, April 18, 2024

Tag: Ủy Ban Bảo vệ Ký giả- CPJ

Việt Nam bắt 12 nhà báo trong năm 2019

RFA Việt Nam bỏ tù 12 nhà báo trong năm 2019 và là một trong nhóm 10 nước hàng đầu thế giới có biện pháp...