Monday, March 20, 2023

Tag: TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGƯỢC ĐÃI TÙ NHÂN

ĐÃ CÓ 13 TỔ CHỨC VÀ 1137 CÁ NHÂN KÝ TÊN...

Trần Bang Đến 7 giờ sáng nay 8.7.2019 Số người KÝ TÊN ỦNG HỘ Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân đã lên đến 1064....

Cuộc tuyệt thực của tù nhân lương tâm ở Trại 6...

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Mâu thuẫn giữa một bên tuyệt thực để đòi hỏi điều kiện sống tối thiểu và một bên quyết hành...

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NGƯỢC ĐÃI TÙ NHÂN

(Đến 8h ngày 2.7.2019 có 12 tổ chức, 515 cá nhân ký tên) SỰ VIỆC Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tù nhân lương tâm (TNLT)...