Monday, September 25, 2023

Tag: Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Những kẻ biểu tình Hồng Kông “Ti tiện” ?

Trung Quốc Không Kiểm Duyệt ________________________________ Những kẻ biểu tình Hồng Kông "ti tiện" lại gây rối! Chí ít đó là những gì Đảng Cộng Sản...