Thursday, December 7, 2023

Tag: Trân Văn

Quốc hội cũng… khổ lắm!

Blog VOA Trân Văn 18/09/2019 Còn vài ngày nữa kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội Việt Nam khóa 14 mới kết...