Saturday, March 2, 2024

Tag: Trần Phương

Trần Phương – Bùi Tín tự sự (Phần 2)

Chu Sơn Báo Tiếng Dân Tiếp theo phần 1 Đối với Bùi Tín và sự kiện 30.4.1975, tôi (Chu Sơn) cũng có một ký ức nhỏ: Chiều...

Trần Phương – Bùi Tín tự sự (Phần 1)

Chu Sơn 17-9-2019 Được tin ông Bùi Tín qua đời, Trần Phương viết bài tưởng nhớ. Có thể xem đây là một tự sự bàng bạc...