Monday, September 25, 2023

Tag: Trần Hồng Phong

Vụ Hồ Duy Hải: Luật sư gửi đơn kiến nghị được...

Bình luận án Ls. Trần Hồng Phong: Ngày 27/5/2020 vừa qua, tôi đã gửi Đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Long An (và Bộ...