Friday, March 1, 2024

Tag: trại tạm giam quận 3

Tết Chí Hoà

Blogger Điếu Cày Tôi tặng bài viết này cho các bạn của tôi còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. ---------------------- Chút gió se...