Sunday, March 26, 2023

Tag: trại tạm giam quận 3

Tết Chí Hoà

Tôi tặng bài viết này cho các bạn của tôi còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. ---------------------- Chút gió se lạnh luồn...