Tuesday, March 28, 2023

Tag: trại giam số 6 Thanh Chương

Nhiều tù nhân lương tâm Trại giam Số 6 tuyệt thực...

RFA Tù nhân lương tâm, ký giả Trương Minh Đức từ trại giam số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay, ông và một...