Tuesday, March 21, 2023

Tag: Tối cao Pháp viện Mỹ

Tòa Tối cao cho phép công tố viên thu thập hồ...

VOA Reuters Ngày 9/7, Tối cao Pháp viện Mỹ bác bỏ lập luận của ông Trump về quyền đặc miễn sâu rộng dành cho Tổng thống...