Thursday, April 18, 2024

Tag: Tội ác Nguyễn Hòa Bình

Tội ác Nguyễn Hòa Bình

TIẾNG DÂN Lê Liêu Minh 9-5-2020 I. Nguyễn Hòa Bình “3 trong 1” Từ ngày 6-8/5/2020, ông Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế Chánh án Tòa Giám đốc thẩm...