Saturday, April 20, 2024

Tag: TOÀN VĂN TUYÊN BỐ CỦA ĐẶC KHU TRƯỞNG CARRIE LAM

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ CỦA ĐẶC KHU TRƯỞNG CARRIE LAM

Dù Vàng - Hồng Kông - Võ Hồng Ly Chị Carrie Lam im thin thít lặn mất tăm trong thời gian nổ ra cuộc biểu...