Tuesday, March 28, 2023

Tag: TỚ- MỘT ĐỨA RẤT NHỎ NHEN

TỚ- MỘT ĐỨA RẤT NHỎ NHEN

Thảo Dân Tớ, một đứa rất nhỏ nhen, ích kỷ, nhiều khi chỉ để ý tới cảm xúc chính mình. Với tớ, chả có chuyện...