Thursday, February 22, 2024

Tag: TIẾNG DÂN

“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo...

TIẾNG DÂN Vanity Fair Tác giả: Jeff Sharlet Dịch giả: T.Vấn 6-7-2020 Tiếp theo: Phần giới thiệu và phần 1 Trong suốt 4 năm qua, một cách có hệ thống,...

“Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo...

TIẾNG DÂN Vanity Fair Tác giả: Jeff Sharlet Dịch giả: T.Vấn 7-7-2020 Tiếp theo: Phần giới thiệu  —  phần 1 và phần 2 “Đó là cách mà sự kỳ thị...