Thursday, March 30, 2023

Tag: Tiến sĩ Lê Minh Nguyên

Quan hệ Mỹ-Việt có ấm lên sau gặp gỡ Trump-Kim ở...

BBC Tina Hà Giang BBCvietnamese.com KOREA SUMMIT PRESS POOL Việc thượng đỉnh Trump-Kim lần hai được tổ chức tại Hà Nội được cho là thắng lợi tốt...