Thursday, December 7, 2023

Tag: Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước

Chính quyền đặt camera trước cổng chùa để giám sát ai?

Diễm Thi / RFA Hiện nay có thực trạng một số chùa tại Việt Nam bị an ninh gắn camera theo dõi trước cổng mặc...