Friday, March 1, 2024

Tag: Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam nhìn từ nhiều...

SONG CHI +Bài viết cho blog RFA. Mấy hôm nay báo chí VN tấp nập đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un tại...