Thursday, December 7, 2023

Tag: thầy Vũ Khắc Ngọc

Nếu thầy Ngọc là “lợn”, vậy chúng ta đang làm gì?

VNTB - An Viên (VNTB) - Thầy Vũ Khắc Ngọc, một người góp phần chống tiêu cực thi cử Hà Giang trong một chia sẻ ngày...