Saturday, February 24, 2024

Tag: Thanh Pham

Em! Chủ nhật này mình sẽ đi đâu?

19.08.2019 Hồng Ly vừa nhận được tin chú Phạm Xuân Thành, FB Thanh Pham ( Dế Mèn) người đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta...