Monday, September 25, 2023

Tag: Thanh Hà

Quốc phòng : Lầu Năm Góc “dồn hỏa lực” về phía...

RFI / Thanh Hà Tuần tra trên biển, bắn thử tên lửa, diễn tập đổ bộ, bộ Quốc Phòng Mỹ gần đây đã có nhiều hành...