Thursday, March 23, 2023

Tag: Thaksin

Chuyến về thăm cội nguồn Trung Quốc của anh em Yingluck

VNEXPRESS Trung Quốc gỡ thông tin về chuyến thăm Quảng Đông của Thaksin và Yingluck để tránh bị coi là ủng hộ một phe trong bầu...