Tuesday, February 27, 2024

Tag: Tedros

Thỉnh nguyện thư kêu gọi lãnh đạo WHO từ chức đạt...

VOA Việt Ngữ Đã có hơn một triệu người, trong đó có nhiều người Việt, ký vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu Tổng giám đốc...