Thursday, December 7, 2023

Tag: tax avoidance

Trốn thuế – công cụ đàn áp thế hệ mới?

LUẬT KHOA 05/07/2019 By Võ Văn Quản Ai cũng tham nhũng, trốn thuế như nhau. Nhưng nếu bạn chống lại Putin, thì bạn rồi đời. Đó là...