Tuesday, October 3, 2023

Tag: StopChinazi

Giải cứu các sinh viên thoát khỏi hắc cảnh bằng mô...

Nguyễn Peng #standwithHk #prayforhk #polyU https://www.facebook.com/pengnguyenvn/videos/2356185211174537/ Võ Hồng Ly 19.11.2019 Hồng Kông - 22:45 : 10 người còn lại trong trường đại học Bách Khoa đã cố gắng rời khỏi...

Cuộc chiến giữa cảnh sát và những người biểu tình vẫn...

Võ Hồng Ly 18.11.2019 Cuộc chiến giữa cảnh sát và những người biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại đêm...