Monday, October 2, 2023

Tag: Samsung Việt Nam

Tại Sao Người Ta Cứ Nói “Samsung 100% nước ngoài”?

Nguyễn Quang Duy Khai mạc Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội ngày 19/12/2018, Thủ...