Tuesday, September 26, 2023

Tag: Ruth Bader Ginsburg

Những phát ngôn ấn tượng của Thẩm phán Tối cao Pháp...

Những phát ngôn ấn tượng của Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg (1933 - 2020). “Vào lúc đó, ông ấy...