Monday, October 2, 2023

Tag: Reuters

Venezuela: Tòa London nói Tổng thống Maduro không được lấy vàng...

BBC Tòa ở London tuyên bố chính phủ Venezuela không có quyền tiếp cận số vàng 1 tỉ USD đang giữ trong Ngân hàng Trung...