Saturday, September 23, 2023

Tag: RCEP

Bà Phạm Chi Lan: “Tôi lo nhiều hơn mừng khi VN...

BBC Tiếng Việt Hiệp định thương mại RCEP ký kết giữa khối Asean và năm quốc gia đối tác...

AI MỚI LÀ NGƯỜI HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT TRONG HIỆP ĐỊNH...

Nguyen Ngoc Chu Ngày 15/11/2020 15 quốc gia, sau hơn 6 năm đàm phán, đã ký kết Hiệp định...