Saturday, February 24, 2024

Tag: quân sự hóa

Nhật điều tàu sân bay “dạo” Biển Đông, báo Trung Quốc...

Phong Vân VietTimes -- Trung Quốc lo ngại Nhật Bản tiến hành can thiệp trực tiếp vào vấn đề Biển Đông thông qua hỗ trợ...