Saturday, March 2, 2024

Tag: (PVEP)

Nghịch lý Cá Voi Xanh: Thấy cây mà không thấy rừng

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ The Observer04/10/2019 Tác giả: Nguyễn Quang Dy Khủng hoảng Biển Đông lần 2 tại Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) vẫn tiếp diễn. Tàu...

Bắt phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai...

08/01/2019 12:24 GMT+7 TTO - Bà Vũ Thị Ngọc Lan, phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) vừa...