Saturday, September 30, 2023

Tag: Phật giáo Việt Nam Thống Nhất

Đồng Tâm được đề cập trong cuộc gặp giữa phái đoàn...

RFA Một phái đoàn ngoại giao các nước vào ngày 16 tháng 1 đến gặp đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Chùa...