Sunday, March 3, 2024

Tag: Phản kháng phi bạo lực”

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ VỀ CHUYỆN LÀM SÁCH “PHẢN ĐỘNG”

Pham Doan Trang Bốn cuốn sách của tôi, “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù” và “Politics of A...

NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI GIÚP ĐỠ NXB TỰ DO VÀ HOẠT...

PHẠM ĐOAN TRANG Sau lần “vồ hụt” người vận chuyển cuốn sách “Phản kháng phi bạo lực” và “Chính trị bình dân” sáng 30/7, lực...

Làm tốt từng việc nhỏ

PHẠM ĐOAN TRANG Ở trong cuốn “Phản kháng phi bạo lực” (NXB Tự Do, tháng 7/2019), tôi có viết về một nguyên tắc: Làm tốt...

Xuất bản tự do: Cơ hội hay thử thách?

VOA Phạm Phú Khải Lời giới thiệu: Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Nhà Xuất Bản Tự Do (NXBTD) cho ra một thông báo về...