Tuesday, September 26, 2023

Tag: Phà Vàm Cống

Ký sự hành trình: trở lại Vàm Cống

Trúc Mai (VNTB) - Sau khi phà Vàm Cống ngưng hoạt động, người dân, công nhân, tiểu thương An Giang qua Đồng Tháp và ngược...