Tuesday, October 3, 2023

Tag: Ông Trương Đình Tuyển

Vốn Trung Quốc vào Việt Nam ‘rất đặc biệt’

TUỔI TRẺ TTO - Nguồn vốn Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu tập trung ở các hợp đồng tổng thầu EPC, với hiệu quả...