Tuesday, October 3, 2023

Tag: Novaland

HẾT RAU RỒI ANH CÓ LẤY MĂNG KHÔNG? 

Kiem Mai Ba (MĂNG SẼ MỌC TRONG TƯƠNG LAI, VÌ TRE MỚI TRỒNG) Trong 34 doanh nghiệp bất động sản, xây dựng xin khất nợ trái...

Novaland xin khất nợ trái phiếu hoặc gán tài sản trả...

VOA Tiếng Việt Novaland, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam, vừa có đề xuất xin được hoãn trả nợ...