Saturday, September 30, 2023

Tag: Nguyễn Viết Dũng

Hai tù chính trị trẻ Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim...

Hoà Ái / RFA Hai tù chính trị trẻ Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim Khánh đang chịu kỷ luật biệt giam khi đang thụ...

Tù chính trị trẻ Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật trong...

RFA Tù chính trị Nguyễn Viết Dũng đang bị kỷ luật trong trại giam Nam Hà nên gia đình không được gặp mặt. Thông tin...