Tuesday, October 3, 2023

Tag: Nguyễn Văn Nên

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 20-9-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Buôn thuốc giả, hối lộ, thông đồng, bắt tay nhau đưa thuốc vào các bệnh viện lớn...