Tuesday, April 23, 2024

Tag: Nguyễn Văn Đua

Ông Lê Thanh Hải bị xem xét kỷ luật liên quan...

RFA Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị...