Saturday, September 30, 2023

Tag: Nguyễn Thị Kim Tiến

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 20-9-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Buôn thuốc giả, hối lộ, thông đồng, bắt tay nhau đưa thuốc vào các bệnh viện lớn...

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 20-9-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 3 Để hiểu thêm con người của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, xin được điểm lại một số sự...

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 18-9-2019 Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959 tại Hà Nội, nhưng quê của bà ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà...

Bộ trưởng Bộ Y tế thách thức “Tư tưởng Hồ Chí...

Minh Châu (VNTB) - Bài viết này được sử dụng văn phong ‘khẩu vị tuyên giáo Đảng’. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm đất Vụ...