Sunday, April 14, 2024

Tag: Nguyen Khang

NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI HƠN NHIỀU NGƯỜI TƯỞNG.

(Fb Khang nguyen) Nước Mỹ có vĩ đại hay không, nó không phải đến từ việc thiếu hụt khẩu trang, thiếu đội ngũ Y- bác...