Friday, March 1, 2024

Tag: Nguyễn Đình Ngọc

Sống không tình yêu sống để làm gì!!!

Nguyễn Đình Ngọc _____________________________ Quý độc giả đừng nghĩ Nguyễn Ngọc Già đặt sai dấu. Theo thiển ý của tôi, với nhạc phẩm "Đành Thôi Em...

Nguyễn Ngọc Già: Vì sao tôi chọn con đường “cô đơn...

Nguyễn Đình Ngọc _______________________________ Người hùng cô đơn”, “người chiến sĩ dân chủ thầm lặng” là các danh xưng mà độc giả yêu mến dùng để...

“Lỏng não” là gì?

Nguyễn Đình Ngọc Trả lời bạn đọc ____________ Hỏi: "Lỏng não" - từ mà NNG đã từng đề cập - là gì? Trả lời: "Lỏng não" là chữ...

PHẢN BIỆN

Nga Thi Bich Nguyen Hôm nay, trên trang facebook của anh Nguyễn Đình Ngọc (người có bút danh Nguyễn Ngọc Già) đăng stt về ý...