Monday, October 2, 2023

Tag: Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc

Nhà có ba người bị án tù vì chống Trung Quốc

VOA Tiếng Việt Hôm 2/8, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người thứ ba trong gia đình có ba người bị chính quyền Việt...