Saturday, September 23, 2023

Tag: NGÔ TRƯỜNG AN

NGHỀ TRUYỀN THỐNG!

Ngô Trường An Tôi đưa hình ông Nguyễn Thiện Nhân chổng khu quét rác, nói với vợ: - Bà xem, lão này là ủy viên BCT,...

TỔ QUỐC LÀ GÌ?

NGÔ TRƯỜNG AN . Nghe chị Ngân đòi sửa luật để thanh niên nhìn vào đó, thấy mình đã làm gì cho tổ quốc, chứ...